Vodovod a.d. Trebinje - Prijedlog odluke za 11. vanrednu Skupštinu akcionara
Autoprevoz a.d. Gradiška - u stečaju - Zaključuje se stečajni postupak
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Izvještaj sa Skupštine akcionara
Vitaminka a.d. Banja Luka - Mišljenje o javnoj ponudi za preuzimanje