Bosnamontaža a.d. Prijedor - Skupština akcionara nije održana
Vodovod a.d. Trebinje - Izvještaj o značajnim događajima
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Izvještaj sa Skupštine akcionara
KP Komunalac a.d. Srbac - Isplata 9. kupona prve emisije obveznica