Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka - Poziv akcionarima
Nova banka a.d. Banja Luka - Izvještaj sa 5. vanredne Skupštine akcionara
DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund - Obavještenje o sticanju udjela
KP Vodovod a.d. Srbac - Obavještenje o isplati 11. kupona