KP Budućnost a.d. Laktaši - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu
Glas Srpski - trgovina a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu
Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu
Jahorina OC a.d. Pale - Revizorski izvještaj za 2018. godinu