Fratello trade a.d. Banja Luka - Obavještenje o pokrenutom postupku sticanja sopstvenih akcija
Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu
Uslugatrans a.d. Laktaši - Izvještaj o preuzimanju
Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima