DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova - Godišnji dokument o objavljenim informacijama
Toplana a.d. Prijedor saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka - Obavještenje
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara