Dunav osiguranje a.d. Banja Luka - Odluke 57. Skupštine akcionara
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje - prijedlozi odluka 3. vanredne Skupštine akcionara
IRB Republike Srpske, Društvo za upravljanje PREF-om RS i DUIF Management Solutions - Prodaja paketa akcija 22 emitenta
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje saziva 3. vanrednu Skupštinu akcionara