UniCredit Bank a.d. Banja Luka - odluke 23. Skupštine akcionara
KP Komunalac a.d. Srbac saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara
Elektrokrajina a.d. Banja Luka - Obavještenje
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje - Obavještenje