Nestro Petrol a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 5. vanredne Skupštine akcionara
Rafinerija nafte Brod a.d. Brod - prijedlozi odluka 5. vanredne Skupštine akcionara
Rafinerija nafte Brod a.d. Brod saziva 5. vanrednu Skupštinu akcionara
Addiko Bank a.d. Banja Luka saziva 4. vanrednu Skupštinu akcionara