RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik - Konsolidovani revizorski izvještaj za 2016. godinu
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik - Revizorski izvještaj za 2016. godinu
RiTE Gacko a.d. Gacko - Revizorski izvještaj za 2016. godinu
Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo - Revizorski izvještaj za 2016. godinu