Komunalno a.d. Trebinje - Revizorski izvještaj za 2017. godinu
Niskogradnja a.d. Teslić - Revizorski izvještaj za 2017. godinu
DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova - Revizorski izvještaj za 2017. godinu
Komunalac a.d. Laktaši - Revizorski izvještaj za 2017. godinu