ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu
AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu
AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu
Energoinvest automatika a.d. Istočno Sarajevo - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu