RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik - Revizorski izvještaj za 2017. godinu
Krajinapetrol a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2018. godine
KP Komunalac a.d. Srbac - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2018. godinu
Kamenolomi a.d. Zvornik - Revizorski izvještaj za 2017. godinu