Vodovod a.d. Kozarska Dubica - Revizorski izvještaj za 2016. godinu
Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2016. godinu - ispravka
Pamo promet a.d. Modriča - Revizorski izvještaj za 2016. godinu
Montaža a.d. Doboj - Finansijski izvještaj za 2016. godinu